De Geloofsbelijdenis (Shahada)

Wanneer men overtuigd is dat men moslim wil worden en de islam te accepteren als enige echte ware religie, dan wordt men moslim door de Shahada uit te spreken

Uitspreken van de Shahada:
Ashadoe alaa illaha ilallah
wa ashadoe ana Moehammadan wa rassoeloelaah.

Dit betekend:
Ik getuig dat niets of niemand heeft het recht aanbeden te worden behalve Allah
en ik getuig dat Mohammed Zijn boodschapper is.

Wanneer je de Shahada uitspreeky en dus moslim bent geworden, zijn al je voorgaande zondes uitgewist en bent u als ware opnieuw geboren.

De Shahade is opgedeeld in twee delen:

1. Het eerste deel getuigd van de Eenheid van Allah (Tawheed) het fundamentele concept van de islam dat door Allah zelf in de Koran wordt genoemd:

Soerah 112 Al Ikhlash (Het Zuiveren)

In de naam van Allah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige.
1. Zeg: “Hij is Allah, de Enige.

2. Allah is de Enigste van Wie al het geschapene afhankelijk is.

3. Hij heeft niet verwekt en is niet verwekt.

4. En niet één is aan Hem gelijkwaardig.”
2.Het tweede gedeelte van de Shahada is al Risala, oftewel de acceptatie van het profeetschap.

Moslims accepteren dat alle profeten door Allah gekozen zijn en Zijn letterlijke boodschap verwoorden waarvan de belangrijkste Zijn Eenheid is.


En Wij stuurden niet één van de Boodschappers vóór jou, of Wij openbaarden aan hem dat er geen andere god dan Ik is, aanbidt Mij daarom. (Soerah Al Anbiya 21:25)

Alle profeten brachten de boodschap in hun eigen taal aan hun volken door alle tijden.

Adam was de eerste profeet en Mohammed was de laatste en hij kwam voor de gehele mensheid (Vrede en zegeningen voor hen allen).

De Shahada is de eerste zuil van de Islam en het uitspreken van de Shahada met een zuivere en oprechte intentie is een voorwaarde voor het aanvaarden van de Islam.

Het is echter ook heel belangrijk dat men de bedoeling achter de Shahada begrijpt.
Je kunt de Shahada uitspreken zonder getuigen want dit is tussen jou en Allah. Maar je kunt er ook voor kiezen om het uit te spreken in onze moskee. Je zult van ons een certificaat meekrijgen met handtekeningen van de imam en de getuigen die aanwezig zijn geweest.

Begeleiding

Uiteraard komt er veel bij kijken en weet je soms even niet waar te beginnen. Hoe zullen je ouders, omgeving reageren of hoe zit het met het gebed? In deze, soms lastige tijd is het erg prettig dat er iemand naast je staat die jou kunt bij staan en een luisterend oor biedt. Ook is het voor de praktische zaken, waar je wellicht al tegen aan gelopen bent, fijn om iemand te hebben die jou bij kan staan. Wij kunnen jou adviseren en helpen indien nodig. Tenslotte staat zusters voor zusters voor zusterschap en hopen wij te bereiken dat zusters onderling de band met elkaar kunnen versterken in sha Allah. Echt zusterschap

En jullie god is één God. Geen god is er dan Hij, de Erbarmer, de Meest Barmhartige. (soerah Al Baqarah 2:163)

Wil je graag meer weten over de Shahada, wil je een afspraak maken in de moskee of juist het luisterende oor hebben? Neem dan contact met ons op via de mail info@zustersvoorzusters.info of vul het contactformulier in op onze contact pagina.