Gebedsles

Gebedsles volgen bij Zusters voor Zusters

Zusters voor zusters biedt gebedslessen aan voor ‘beginners’ die nog niet (helemaal) weten hoe zij het gebed dienen te verrichten. Deze les is voornamelijk gericht op de uitvoering van het gebed: Welke tekst dient er gezegd te worden? Welke bewegingen horen hierbij? Hoe verricht je de wassing voor het gebed? Deze en dergelijke praktische zaken zullen aan bod komen in sha Allah.

Mocht je geïnteresseerd zijn in de les, dan kun je bij een bijeenkomst je naam en e-mailadres opgeven of u kunt een e-mail sturen naar info@zustersvoorzuster.nl of het contact formulier invullen. Wanneer er zich een (klein) aantal zusters hebben aangemeld, ontvang je een uitnodiging voor de gebedsles in sha Allah.

Wil je alvast meer weten over het gebed, lees dan vooral door!

Het gebed is één van de vijf zuilen van de Islam. Het is een vorm van aanbidding van Allah die jouw band versterkt met de Schepper en het godsbewustzijn vergroot. De mens is geschapen om de Heer te dienen en het gebed is de eerste vorm van aanbidding die verplicht gesteld is.

Er is aan ons overgeleverd dat de dienaren op de dag des oordeels als eerst wordt gevraagd naar zijn of haar gebed. Dit geeft aan hoe belangrijk het is om het gebed te leren, uit te voeren en te onderhouden. Niet alleen is het onze plicht naar Allah toe om het gebed te verrichten, het brengt ook rust in de hart van de mensen en houd je op het rechte pad.

In het Arabisch wordt het gebed de salaat genoemd. Het woord salaat is afgeleid is van het stamwoord silah, wat verbinding betekent. Het gebed is de verbinding tussen jou en je Schepper en dient vijf keer per dag verricht te worden. De salaat wordt verricht richting de Kaaba. De Kaaba is het huis van Allah welke Adam (vrede zij met hem) in eerste instantie gebouwd heeft. De gebedsrichting wordt de Qiblah genoemd.